Üretim Yöntemi


Süperkritik Karbondioksit (SC-CO2) Ekstraksiyonu Yöntemi
 
Yağları çözmek için, çok yüksek basınçlarda sıvı hale dönüştürülen karbondioksit (CO2) kullanılmakta, yağ elde edildikten sonra basınç düşürülerek yeniden gaz haline gelen CO2 üründe hiçbir kalıntı bırakmadan havaya karışmaktadır.
CO2’in yüksek çözme gücüne sahip olması, yanıcı olmaması, düşük proses sıcaklarında çalışmasına izin vermesi, ekstraksiyon sonucunda ortamdan gaz olarak uzaklaştırılabilmesi, ekstraktta çözücü kalıntısı bırakmaması bu sistemin avantajlarını oluşturmaktadır.
Klasik çözücülü ekstraksiyonlarda yağ elde edilmesi halinde, ekstraktların üründe kalıntı bırakmasının yanı sıra ekstrakt renkleri de koyudan açığa kadar ürüne geçmekte ve içerdiği istenmeyen bileşenler (wakslar, pigmentler, ısıl bozulma ürünleri vb.) nedeniyle ileri derecede saflaştırma tekniklerinin kullanılmasına gereksinim duyulmaktadır.
Sonuçta, SC-CO2 Ekstraksiyonu ile elde edilen ürünler gerek saflık, gerekse kalite, görüntü, renk ve kıvam açısından hem hekzan ekstraksiyonu ile elde edilen ürünler, hem de soğuk presle elde edilen yağlardan çok daha fazla kaliteli olmaktadır.